Általános vásarlási információk

ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Big Lion, s.r.o (Nálepkova 42, 921 01 Piešťany, Szlovákia, Adószám: 47904640) vállalat a www.hairburst.hu címen található webáruházának kereskedelmi feltételei.

Bevezető rendelkezések 1

Ezek a kereskedelmi feltételek www.hairburst.hu címen üzemelő webáruházban történt vásárlásra vonatkoznak. A feltételek az eladó (üzemeltető), mely jelen https://rting.org/best-cheap-laptop-2020/ russian brides esetben a Big Lion, s.r.o (Nálepkova 42, 921 01 Piešťany, Szlovákia, Adószám: 47904640, Trnavai Kereskedelmi Bíróság által vezetett cégjegyzék, 34899/T sz. betétlapra került bejegyzésre, valamint a vásárló (vevő) jogait és kötelességeit határozzák meg. Minden szerződéses viszony a Szlovák Köztársaság érvényes jogszabályai alapján köttetik.

Fogalmak meghatározása

Felhasználói szerződés – adásvételi szerződés a termékről vagy szolgáltatásról, illetve további, a polgárjogi törvénykönyv alapján készült szerződések, ahol az egyik szerződő fél a felhasználó, míg a másik a szállító, ill. eladó.

Szállító/eladó – mely jelen esetben a Big Lion, s.r.o., , Kereskedelmi Bíróság által vezetett cégjegyzék, 34199/T sz. betétlapra került bejegyzésre olyan személy, amely a szerződés kötésénél, valamint az abban foglaltak teljesítésénél kereskedelmi vagy egyéb vállalkozói tevékenységek keretén belül cselekszik. Egy olyan vállalkozóról van szó, aki közvetlenül vagy más vállalkozókon keresztül bocsájt termékeket vagy szolgáltatásokat a vásárlók rendelkezésére.

Vásárló/vevő – felhasználó – személy, aki a szerződés kötésénél, valamint az abban foglaltak teljesítésénél nem kereskedelmi vagy egyéb vállalkozói tevékenységei keretén belül cselekszik. Egy természetes vagy jogi személyről van szó, aki a terméket megvásárolja, nem e termékekkel való vállalkozás céljából.

AZ ELADÓ JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI

 1. Az eladó köteles a véglegesített megrendelést teljesíteni, a megrendelt árut elküldeni, és a vásárló címére a vásárlóval a megrendelés igazolása során közölt időpontban azt eljuttatni. A vásárló az áru átvétele után e-mailben számlát és használati utasítást kap.
 1. A regisztráció során megadott személyes adatok bizalmasak.
 1. Írásos kérvény benyújtása esetén az eladó a regisztrált vásárlót az adatbázisából köteles törölni.
 1. Amennyiben az áru átvételét és árának megtérítését a vásárló ismételten elmulasztja, az eladónak joga van a megrendelést elutasítani.
 1. Amennyiben a megrendelés teljesítése lehetetlenné válik, és nem sikerül a vásárlóval egy új terméken megegyezni, az eladónak a szerződéstől (véglegesített megrendeléstől) joga van elállni.
 1. Amennyiben a vásárló az áru árát előre (banki átutalással, GSM bankinggel, stb.) kifizette, és a szerződéstől fent említett okokból kifolyólag eláll, az eladó az https://rting.org/best-cheap-laptop-2020/ russian brides írásos szerződéstől való elállás kézbesítését vagy a visszaadott termék átvételét követően a vásárlónak a teljes összeget legfeljebb 10 munkanapon belül visszatéríti.

A VÁSÁRLÓ JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI

 1. A vásárló a termék szállításának pontosításához köteles a helyes és teljes kézbesítési- és számlázási címét megadni.
 1. A vásárló köteles a megrendelt árut átvenni, és az összárát kifizetni. A vásárló az összárat a megrendelés kitöltése során, még annak véglegesítése előtt megtudja.
 1. Abban az esetben, ha a vásárló áltat átvett termék nem felel meg az adásvételi szerződésben foglaltaknak, a vásárlónak joga van arra, hogy az eladó azt ingyen és felesleges halogatás nélkül a szerződéssel megfelelő állapotba hozza, a vásárló kérése szerint cserével vagy javítással. Amennyiben az ilyen eljárás nem lehetséges, a vásárlónak jogában áll arányos kedvezményt kérni, vagy a szerződéstől elállni. Ez nem érvényes abban az esetben, order clomid online ha a vásárló a termék szerződésnek való nem megfeleléséről már az átvétele előtt tudott, vagy a nem megfelelést ő maga okozta.
 1. A vásárlónak joga van a személyes adatainak adatbázisból való törlésére, amennyiben ezt írásos módon kérvényezi.

ELÁLLÁS A SZERZŐDÉSTŐL (az áru visszaadása)

Rendelkezései értelmében § 12 törvény Fogyasztóvédelmi házaló kereskedelem és a távértékesítésről szóló törvény (törvén 108/2000 sz.) Ön jogosult a következő odaítélt szerződések indoklás nélkül számított 7 napon belül az áruk és a következtetést a szolgáltatások nyújtása, ami elengedhetetlen, hogy ebben az időszakban az Ön levele kilépési leszállított termék az eladónak.

ELJÁRÁS: Küldj kísérőlevelet közösen az áruval a cég címre, a jogszabályban meghatározott időszakban – 7 nap. Kérjük, jelezze meg a módot, amelyben kér vissza a pénzt. A termékszállítás után, kap visszatérítést a törvény alapján legkésőbb a lemondási 15 napon belül, a megrendelőt terheli összes költség, a szállítás és az áruk (például postaköltség). Azaz, hogy visszatérítés kerül csak az áru értékében.

III. Vásárlás

A vásárló az adatlap kitöltésével a szállításhoz és a számlázáshoz szükséges adatokat adja meg. Az eladó ezen adatoknak megfelelően teljesíti a megrendelést és ezen adatoknak megfelelően állítja ki a számlát. A vásárló köteles adatait a valóságnak megfelelően megadni. A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő valamennyi kárért a vásárló felel. A nyilvánvalóan hamis vagy hibás regisztrációt az eladó jogosult törölni, kétség esetén pedig jogosult az adatok valódiságát ellenőrizni.
A regisztrált adatokat a vásárló bármikor megváltoztathatja, módosíthatja az ügyfélrendszer menüpontban. A szállítási cím csak a megrendelés feldolgozását követő szállítás feldolgozásáig módosítható.

IV. Termékek és az árak

A termékek leírását, az áruk jellemzőit és árát a termékek adatlapján tünteti fel az eladó. Az ár forintban értendő és az Áfa-t tartalmazza. A termékek ára házhozszállítás esetén magában foglalja a csomagolás költségét és a biztosítást. Az árak esetleges hibás feltüntetése, elírása esetén az eladó jogosult azok kijavítására. Ha valamelyik termék vagy annak ára elírás vagy rossz információ alapján hibásan került feltüntetésre, az eladó jogosult a megrendelést törölni. Az eladó a megrendelés törléséről a vásárlót e-mailben értesíti.

Egyes, külön megjelölt termékek csak külön, egyedi szerződésben meghatározott feltételek szerint vásárolhatók meg. Ez a jelölés az egyes termékek adatlapján található.
Az eladó tájékoztatja a vásárlót, hogy a kínált termékeket megjelölt részét beszállítók készleteiből vagy speciális rendelés útján szerzi be. Amennyiben a vásárló a webes katalógusban nem található terméket szeretne vásárolni, akkor egyedi szerződés alapján az eladó vállalhatja annak felkutatását, beszerzését és értékesítését a vásárló részére.
A megrendelt áruk ára az internetes oldalakon feltüntetetthez képest a megrendelés időpontjában változhat, amennyiben beszállítóink az árfolyamváltozások miatt mindenkori érvényes árlistát előzetes értesítés nélkül időközben megváltoztatták.

V. Megrendelés

A vásárló a megrendelni kívánt termékeket a kosárban gyűjti össze, majd a kosár tartalmának ellenőrzése, esetleges módosítása után a tovább gomb megnyomásával választhat a belépés, a regisztráció, vagy a regisztráció nélküli vásárlás opciók közül. Ezt követően kerül sor az adatok megadására/ellenőrzé­sére/változta­tására, a vásárló rendeléssel kapcsolatos adatainak rögzítésére. Ezt követően a vásárló a fizetési és szállítási mód kiválasztása után a megrendelés jóváhagyásával elismeri, hogy jelen szerződési feltételeket, azaz az Big Lion, s.r.o. Vásárlási feltételeit megismerte és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.
A megrendelés megérkezéséről az eladó e-mailben a rendszer által automatikusan generált visszaigazolást küld. A visszaigazolás tartalmazza a megrendelés azonosító számát. Utóbb ezen azonosító számra hivatkozva fordulhat a vásárló az eladóhoz. Ez a visszaigazolás azonban még csak a vásárló megrendelésének megérkezését igazolja, és nem jelenti azt, hogy a termék raktáron található.
A megrendelés feldolgozása során az eladó levélben vagy telefonon keresheti meg a vásárlót a teljesítés feltételeinek egyeztetése érdekében. Abban az esetben, ha az eladó a vásárló megrendelését a vásárló megrendelésében foglalt feltételek szerint (pl. megrendelésben szereplő áron, szállítási határidőn belül, stb.) teljesíti, akkor az eladó a megrendelés feldolgozásáról nem köteles e-mailt küldeni a vásárlónak, hanem elegendő a szállítás időpontját és az esetleges egyéb adatokat sms és email útján közölni vásárlóval.

VI. Szállítás

Az eladó a weboldalon tájékoztató jelleggel feltüntetett szállítási határidőre törekszik a megrendelés teljesítésekor. A kézbesítés legkorábbi időpontját a megrendelés feldolgozását követően, e-mailben közli az eladó a vásárlóval. A szállítás időpontját az eladó minden esetben e-mailben közli a vásárlóval annak érdekében, hogy a termékek átvétele biztosított legyen.

A vásárló köteles a küldeményt a átvételkor tételesen ellenőrizni és a hiánytalan teljesítést az átvételi elismervény vagy számla átvételével nyugtázni. Ezt követően az eladónak nem áll módjában a vásárló hiányosságra, sérülésre vonatkozó reklamációját elfogadni. Ha a csomag az átvételkor sérült, akkor a vásárló köteles jegyzőkönyvet felvetetni a futárral vagy eladóval, és a küldeményt eladó költségére visszaküldeni. Ennek elmulasztása a vásárló későbbi mennyiségi és minőségi reklamációinak elutasítását vonja maga után. Vásárló kötelezettséget vállal arra, hogy gondoskodik az áru átvételéről. Amennyiben az áru kézbesítése a vásárló hibájából hiúsul meg (nem gondoskodik az árunak a megjelölt időben történő átvételéről), akkor köteles az eladó ezzel összefüggő többletköltségét (pl. áru visszaszállítása, újbóli kiszállítása, stb.) megtéríteni.

VII. Fizetési módok

A termék ellenértékének megfizetése a szállítás módjától függően az alábbiak szerint történhet:

 • A termék átvételét megelőző banki átutalással. (ez egy normál banki átutalás, az eladó által e-mailben megküldött bekérő alapján). Ebben az esetben a termék, vásárló részére fenntartása, annak kiszállítására csak azt követően kerül sor, hogy annak ellenértéke megérkezett az eladó bankszámlájára.

Az eladó az áru tulajdonjogát a teljes vételár megfizetéséig fenntartja. Az áru tulajdonjoga a teljes vételár megfizetésével száll át a vásárlóra.

 • Promo kóddal – ez a partner oldalon kifizetett kupon számán keresztül, amit elég beírni a megjelent ablakba. Több darab kupon vásárlás esetén, jelölje meg a termékek számát és színét utána az ablakba írja be az összes kupon számát amit veszővel válaszon szét.

ELÁLLÁS A SZERZŐDÉSTŐL (az áru visszaadása)

Rendelkezései értelmében § 12 törvény Fogyasztóvédelmi házaló kereskedelem és a távértékesítésről szóló törvény (törvén 108/2000 sz.) Ön jogosult a következő odaítélt szerződések indoklás nélkül számított 7 napon belül az áruk és a következtetést a szolgáltatások nyújtása, ami elengedhetetlen, hogy ebben az időszakban az Ön levele kilépési leszállított termék az eladónak.

SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

Az összes megadott információ kizárólag a cég belső használatára szolgál. A Big Lion, s.r.o. (St.sz.:404640 ) a vásárlói adatainak használata során a Szlovák Köztársaság érvényes törvényeit követi, főként a Tk. 428/2002 számú, a személyi adatok védelméről szóló törvényét. A vásárlóról szóló összes adat kizárólag a cég saját, belső felhasználására szolgál, kivéve az elengedhetetlen elérhetőségeket és a címet, melyet szállítás esetén a szállítótársa­ságoknak átad. A vásárlók személyes adatait három évig őrizzük. A vásárló a www.hairburst.hu oldalra való bejelentkezését követően személyes adatait bármikor módosíthatja. Írásos kérvény alapján a személyes adatok a cég adatbázisából való törlése is lehetséges. A Big Lion, s.r.o. a szlovákországi Adatvédelmi Hivatalban (Úrad na ochranu osobných údajov) van bejegyezve.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 1. Az eladó internetes oldalán szereplő feltételek a vásárló által elküldött rendelés napján feltüntetett verzióban érvényesek.
 1. Az elektronikus megrendelés elküldésével a vásárló a kereskedelmi feltételek minden, a megrendelés elküldésének napján feltüntetett rendelkezését, a megrendelt árunál a www.hairburst.hu címen üzemelő webáruház katalógusában szereplő érvényes árat elfogadja, amennyiben más megállapodás bizonyítottan nem történt.

// // //
//

// // //